TRINIDAD -

Trīskārtīgais nodrošinājums- ražas stabilitāte, agra ziedēšana un auga veselīgum

  • Pilns augu veselības komplekts (TuYV + Rlm7);
  • Agrīna ziedēšana - nodrošina augstu ziemas mitruma izmantošanas efektivitāte un augsta abiotiskā stresa noturība (sausums u. c.);
  • Uzticama ražas stabilitāte Baltijas apstākļos.

TRINIDAD apvieno unikālu kombināciju - augu veselību, agru ziedēšanas sākumu un ražības stabilitāti kontinentālā klimata apstākļos. Kā unikāls hibrīdu tips, tā paplašina mūsu RAPOOL “Klimata stresa” selekcijas līniju ar jauniem atbalstošiem risinājumiem. Šķirnes īpašību kopuma pamats ir slimību noturības komplekts ar TuYV + Rlm7 rezistenci, agru ziedēšanu, kas svarīgi iestājoties sausiem laikapstākļiem. Hibrīds pārliecina ar izteiktu izturību un augstu abiotiskā stresa noturību, piemēram sausuma apstākļos un tam piemīt laba
ziemcietība. Ofi ciālie ražas rezultāti Baltijas valstu izmēģinājumos liecina par papildu ieguvumiem, kas ir plus +14% raža.

Agronomiskais raksturojums

Ražas potenciāls

Ražība

Vidējs
Augsts

Eļlas saturs

Vidējs
Augsts

Ražības stabilitāte

Ziemcietība

Zems
Augsts

Izturība pret veldrēšanos

Zems
Augsts