Sēt rapša sēklu no paša lauka vai hibrīdu?

Kā neapmaldīties zemo izmaksu labirintos jeb: Sēt rapša sēklu no paša lauka vai hibrīdu?
Arvien pieaugošie klimatiskie izaicinājumi, augošās izmaksas un neapmierinātība ar iegūto ražu arvien vairāk veicina tendenci, ka daži lauksaimnieki nolemj ietaupīt, sējot pašaudzēto rapsi un neieguldot sertificētās rapša hibrīdšķirnēs. Vai tas ir labs risinājums?

Arvien pieaugošie klimatiskie izaicinājumi, augošās izmaksas un neapmierinātība ar iegūto ražu arvien vairāk veicina tendenci, ka daži lauksaimnieki nolemj ietaupīt, sējot pašaudzēto rapsi un neieguldot sertificētās rapša hibrīdšķirnēs. Vai tas ir labs risinājums? Ja jūs tas interesē, mēs labprāt iepazīstināsim ar zinātnisko pētījumu, kas tika publicēts žurnālā Agronomy Journal (2009. Novembris) par sertificētas un saimniecībā pašaudzētas sēklas atšķirībām attiecībā uz rapša ražu un kvalitāti. Pēc astoņu gadu  izmēģinājumiem tika secināts, ka šķirņu ģenētika būtiski ietekmē šādus kritiskos produktivitātes rādītājus kā: lauka biezību, dīgtspēju, agrīno attīstību, nogatavošanos, ražību, negatavo sēklu daudzumu novākšanas laikā, sēklu svaru un eļļas saturu. Saimniecībā ataudzētas šķirnes un sertificētas rapša hibrīdšķirnes salīdzinājums parāda, ka sējot pašaudzētās sēklas iegūst:

• par 26% mazāk izdzīvojušu augu līdz nogatavošanās brīdim,

• par 17% zemāku ražu,

• par 5% mazāks sēklu svars,

• par 1,4% zemāku eļļas ražu,

• par 52% vairāk negatavu (zaļu) sēklu nevienmērīgās lauka nogatavošanās dēļ.

Interesanti arī ir tas, kas apstiprinājās pētījuma laikā,  ka izsētās sēklas izmērs būtiski neietekmē lauka biezību pēc sadīgšanas un nogatavošanās laikā, neietekmē ražu vai negatavo (zaļo) sēklu daudzumu. Sējot rupjākas pašražotās sēklas, ražas masa vai eļļas raža nepalielinās, arī tad, ja  palielina sēklu daudzumu uz m2.

No tā var secināt, ka vienmēr pamatots ir risinājums ar ekonomisko vērtību. Izvēloties pašaudzēto šķirni ar par 17% zemāku ražu, iegūst par  212 € / ha * mazāk no ha. (* Aprēķins balstīts uz šādiem rādītājiem: pašaudzētās šķirnes raža, kas ir  par 17% zemāka salīdzinājumā ar sertificētas hibrīdķirnes, rapša iepirkuma cena uz 31.07.2019 - 357 € / t un šī gada vidējā rapšu raža -  3,5 t / ha).

Mēs atstājam lēmumu JUMS.