Dubultās izmantošanas rapsis – jauns eļļas rapša audzēšanas veids?

Dubultās izmantošanas rapsis pārbaudīts Austrālijā vairākus gadus izmēģinājumos, kur centās noskaidrot, vai aitu ganīšana var samazināt slimību un kaitēkļu izplatību. Un pārsteidzoši, ka tam bija tikai minimāla ietekme uz gaudu ražu pēc noganīšanas. Īpaši apgabalos ar lielu un vidēju nokrišņu daudzumu divējāda lietojuma rapsis nodrošināja lielisku nezāļu un slimību iznīcināšanu. No otras puses, apgabalos ar mazāku nokrišņu daudzumu lauksaimnieki var samazināt risku ar ienākumiem no ganībām. Šāda audzēšanas sistēma piedāvā divas labumus: barību aitām un graudus ražu.