RAPOOL izsējas normas aprēķins

 

Izsējas normas aprēķins

Plānotā kultūrauga sējplatība
 ha
Plānotā augu biezība
 Dīgtspējīgās sēklas (dīdzība)/m²

 

 

Aprēķinātā izsējas norma

Plānotā augu biezība
 Dīgtspējīgās sēklas (dīdzība)/m²
Sēklas dīdzība uz etiķetes
 %
1000 graudu masa
 g