Neierobežoti panākumi

No Vācijas, Eiropai pāri pasaulē- RAPOOL veiksmes ceļš ir neierobežots: rapša šķirnes, zināšanas un konsultācijas – viss vienā risinājumā.

Rapša tirgus ir augošs 
Pētījumi un prognozes skaidri norāda, ka rapša platības visā pasaulā pieaug. Augstvērtīgas šķirnes ar augstu produkcijas potenciālu kļūst aizvien svarīgākas ražas pieaugumam šajās platībās.
Šķirnes piemērotību nosaka audzēšanas reģions 
Katram reģionam ir raksturīgi atšķirīgi agroklimatiski apstākļi. Pateicoties mūsu ilggadīgajai pieredzei un daudzajiem selekcijas un izmēģinājumu centriem, RAPOOL ir varējis izveidot augstražīgas rapša šķirnes, piemērotas jebkurai klimatiskajai zonai un audzēšanas reģionam. Bez tam RAPOOL komanda sniedz vispusīgas konsultācijas un rapša audzētājiem piedāvā palīdzību uz vietas gan vārdos, gan darbos. Lai kādas būtu jūsu vajadzības - sēklas, agronomisks padoms, vai kultūraugiem specifiskas ražošanas tehnoloģijās - RAPOOL zina atbildi, nodrošinot audzētājiem vairāk panākumu rapšu audzēšanā.