Rapšu tirgus pārskats

Atjauninājumu sagatavojusi ISTA Mielke GmbH- Global Oil World analyses and forecasts for oilseeds, oils & fats and oilmeals in - Hamburgā, Vācijā. Vietnē www.oilworld.de tiek sniegta sīkāka informācija par uzņēmuma profilu un atsevišķiem pakalpojumiem.

Neskaidrā situācija attiecībā uz ES biodīzeļdegvielas ražotāju rapšu eļļas pieprasījumu 2020. gada oktobrī/decembrī un 2021. gada janvārī/martā četrās nedēļās līdz 8. oktobrim ierobežoja ES rapšu cenu pieaugumu, krietni mazinoties starpībai, salīdzinot ar saulespuķu un sojas produkciju.
Pēdējos gados aptuveni 5,6‒5,9 miljoni tonnu rapšu eļļas tika izmantoti kā izejviela biodīzeļdegvielas ražošanai, tas veido 57–59% kopējā rapšu eļļas patēriņa Eiropā. RME attiecībai ir jābūt augstai īpaši ziemas mēnešos, lai sasniegtu kvalitātes parametrus zemas temperatūras apstākļos. Bet sezonālais rapša eļļas pieprasījuma pieaugums šobrīd ir apdraudēts, jo ik dienu ar Covid-19 inficēto skaits turpina pieaugt visā Eiropā. Ja tas drīz netiks ierobežots, dažās turpmākajās nedēļās atsevišķas valstis var būt spiestas īstenot vismaz daļēju karantīnu.

 

Savukārt saulespuķu un to produktu cenas pēdējās nedēļās ir augušas. To veicināja mazāks Melnās jūras reģionā saražotais apjoms, nekā sākotnēji tika gaidīts. Iespējams, nākamajos mēnešos tas veicinās rapšu ražošanas procesus vairākās galvenajās importētājvalstīs. Nedēļā līdz 8. oktobrim atlaide rapšu eļļai attiecībā pret saulespuķu eļļu palielinājās līdz 90 ASV dolāriem, salīdzinot ar 140‒150 ASV dolāru pieaugumu 2019. gada oktobrī, kas atspoguļo atšķirīgās tirgus situācijas.
Tomēr, ņemot vērā šī gada nepietiekamo iekšzemē saražoto rapšu apjomu un nepieciešamību pēc rekordaugsta ES rapšu un rapšu eļļas importa vismaz 6,2 miljonu tonnu apmērā 2020./2021. gada jūlijā/jūnijā, ir uzskatāms, ka pieaugošais pieprasījums pasaulē atbalstīs ES rapšu cenas, lai saglabātu pievilcīgu importa robežu turpmākajos mēnešos.
Prognozes 2021. gadam: ziemas rapša sējumi šogad neatbilda cerībām dažādās ES valstīs, vismaz daļēji atliekot turpmāku atgūšanos, kas bija iecerēta Vācijā un Baltijā. Sākotnējie dati par Franciju norāda uz turpmāku rapšu audzēšanas mazināšanos, bet dažādi tirgus dalībnieki min, ka apjoms varētu mazināties līdz mazāk nekā 1,0 miljonam ha salīdzinājumā ar 1,1 miljona [ha] ražu šogad un neseno augstāko līmeni – 1,62 miljoniem ha 2018. gadā. Bulgārijā rapša ziemāju sējumi oktobra sākumā par 38% atpalika no iepriekšējā gada līmeņa.
Ukrainā rapša ražošana 2021. gadā turpinās mazināties. Augsnes sausums ievērojami aizkavēja ziemāju graudu un rapšu sēšanu septembrī un oktobra sākumā. Maz ticams, ka īstenosies lauksaimniecības ministrijas plāns 2020. gadā atvēlēt ziemas rapšiem 1,0 miljonu ha platību. Tomēr izteiktais importa pieprasījums no ES kalpo par atbalstu cenām un ir stimulējis lauksaimniekus sēt rapsi pēc ieteicamā datuma

OIL WORLD (ISTA Mielke GmbH, Hamburg)