Salīdzinošā novērtēšana - galvenais instruments izmaksu efektivitātes paaugstināšanai?

Lai salīdzinātu  savus ražošanas rādītājus ar citu lauksaimnieku, britu organizācija AHDB izstrādāja programmu Farmbench. Rezultātu analīze par eļļas augu sēklu ražošanu Apvienotajā Karalistē parādīja, ka 25% TOP audzētāju bija īpaši zemākās izmaksas attiecībā uz augu aizsardzību, mēslojumu un vispārējām izmaksām. Šie lauksaimnieki izmantoja par 17% mazāk neorganiskā mēslojuma nekā zemnieki ar visaugstākajām izmaksām, un viņi ietaupa 18% izmaksu par augu aizsardzību. Galvenais virzītājspēks, kas veido labākās izmaksas, tomēr ir darbaspēka izmaksas, jo 25% TOP saimniecību uz 286 ha strādā pilnas slodzes darbinieks, savukārt viszemākos 25% uz 190 ha strādā pilnas slodzes darbinieks.