Ieguldījumi labākai klimata aizsardzībai – UFOP atzinīgi vērtē lēmumu turpināt SEG kvotu attīstību

Vācijas Bundestāgs nolēma palielināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) mazināšanas prasības degvielām. Likums paredz vienmērīgu pieaugumu no 6% šobrīd līdz 7% 2022. gadā un līdz 25% 2030. gadā. UFOP vairākkārt ir aicinājis pieņemt vērienīgāku SEG kvotu regulējumu. Mērķis bija dot iespēju vietējai lauksaimniecībai un biodegvielas rūpniecībai vidējā termiņā veidot drošākus plānus, vienlaikus ļaujot ienākt tirgū jaunām iespējām, piemēram, biodegvielai no atkritumiem, sintētiskajām degvielām un ūdeņradim, izmantojot atvērto tehnoloģiju pieeju. Klimata aizsardzībai atvēlētais laiks drīz beigsies – tāpēc kvotu palielināšana tiek koncentrēta uz transportlīdzekļu degvielas tvertnēm, veicinot dekarbonizāciju. Tādējādi normatīvais regulējums vienlaikus ir signāls lielāka biodīzeļdegvielas piedevu satura apstiprināšanai lieljaudas satiksmē un bioetanola automobiļos.