log

Vai saistībā ar klimata pārmaiņām rapsim ir nepieciešams jauns ziedēšanas laiks?

Klimata pārmaiņu un temperatūras pieaugums pēdējos 30 gados ir paātrinājis ziedēšanas sākumu par desmit dienām. Vienlaikus ir novērojams pieaugošs vēlu salnu risks un salnas bojājumu risks ziedēšanas laikā. Džona Inesa Centra (John Innes Centre) un Eberistvitas (Aberystwyth) Universitātes Bioloģijas, vides un lauksaimniecības zinātņu institūta (IBERS) pētniekiem ir izdevies gūt plašāku priekšstatu par molekulārajiem mehānismiem, kas ļauj kultūraugiem pieskaņot ziedēšanas laiku labvēlīgiem apstākļiem. Kopīgajā pētījumā tiek uzsvērts, ka ziedēšanas pamatā ir vairāku gēnu dinamika. Labāka izpratne par šo dinamiku ļauj pētniekiem radīt šķirnes, kas ir labāk piemērotas audzēšanai konkrētā vidē.