Eiropas deficīta aizpildīšanai graudu tirgi raugās uz Austrāliju

Paredzams, ka Eiropas rapša pieprasījums nākamajā 2020./2021. gada sezonā vēlreiz pārsniegs pagājušās sezonas rekordlīmeni. Tādējādi importa pieprasījums no Austrālijas varētu dubultoties, jo sausuma dēļ produkcijas trūkst pašā ES, raža būs neliela arī citās valstīs, no kurām ES parasti lielos daudzumos importē rapsi (Ukraina). Turklāt Kanādas rapsis ES ir mazāk iecienīts tā ĢMO satura dēļ. Šis Eiropas piegāžu trūkums palīdzēja balstīt rapša cenas, neņemot vērā īslaicīgo biodīzeļdegvielas pieprasījuma samazinājumu.