log

Vai Ukraina zaudēs savu vadošo pozīciju ES importa jomā?

Ukrainas rapša ražošana pēc vairākiem ienesīgiem gadiem nonāk jaunās grūtībās. Ņemot vērā straujo rapša sējumu platību kritumu un augstos ražošanas riskus, Ukraina 2021./2022. tirdzniecības gadā pat var zaudēt savas pozīcijas kā vadošais rapša eksportētājs uz Eiropas Savienību. 2021. gada ražai ar rapsi tika apsēti tikai 880 000 hektāri (par 27% mazāk nekā gadu iepriekš). Galvenie samazināto sējumu platību iemesli bija nelabvēlīgie laikapstākļi un zemais ražīgums 2020. gadā. Turklāt rapša cenas īpaši nesekoja globālajam cenu pieaugumam: ja kvieši līdz novembra beigām kļuva par 37% dārgāki, rapša cena šajā pašā laikposmā pieauga tikai par 6%. Ņemot vērā pastāvošās bažas par lauku kvalitāti, ražošanas prognozes svārstās no tikai 1,7 līdz 2,1 miljonam tonnu. Tas nozīmē, ka eksports no Ukrainas 2021./2022. gadā, visticamāk, atkal mazināsies, radot spriedzi Eiropas rapša tirgū, jo parasti Ukraina nodrošina pusi Eiropas importa pieprasījuma.