Krustziežu stublāju smecernieka ierobežošana

Apvienotās Karalistes lauksaimniecības un dārzkopības attīstības padome (ADHB), kas pārstāv lauksaimniekus, audzētājus un citus pārtikas ražošanas ķēdes dalībniekus, kopā ar dažiem nozares partneriem ir pasūtījusi projektu, lai tiktu labāk izpētīta Krustziežu stublāju smecernieka bioloģija. Trīs dažādu izmēģinājumu iegūtie dati parāda daudzsološu Krustziežu stublāju smecernieka ierobežošanu: sējas laika izvēle, kaimiņaugu, jeb uztrvērējaugu audzēšana un digestāta lietošana reizē ar rapša sēju.