Vācija

Vācija

Agrīnās ražas prognozēs noteikti daudzsološi skaitļi

Salīdzinot ar vilšanos par rapšiem 2019. gadā, lauksaimnieki tic rapšu peļņas potenciālam un ir palielinājuši rapšu platības līdz 952 700 hektāriem (salīdzinot ar 852 800 ha 2019. gadā, + 12 %). Protams, mērenā ziema nāca par labu it īpaši rapšu laukiem Vācijas austrumos, kur daudzi lauki cieta no grūtiem dīgšanas apstākļiem. Jaunākajā ražas aprēķinā 2020. gada marta sākumā Vācijas Raiffeisen asociācija izsaka prognozes, ka aprēķinātā raža 2020. gadā varētu būt 3,6 t/ha, un no tā izriet iespējamā rapšu produkcija 3,44 miljonu tonnu apmērā (+22 %, salīdzinot ar 2019. gadu).

Avots: https://www.raiffeisen.de/sites/default/files/2020-03/13_Tabelle%20Ernteschaetzung%20Maerz%202020.pdf, 23.03.2020
Ķīna

Ķīna

Rapšu ziedēšana internetā

Rapšu ražošanas teritorija Ķīnas dienvidrietumos meklē alternatīvas koronavīrusa krīzes izraisīto seku novēršanai. Pamatojoties uz to, ka nav atļautas lielas aktivitātes, ražotāji pieslēdzās tiešsaistē un, izmantojot virtuālās realitātes tehnoloģijas viedtālruņos, pārraida rapšu skaisto ziedēšanu. Projekts notiek līdztekus rapšu ziedēšanas festivālam Sičuaņas provincē. Skatītāji var sekot rapšu ziedēšanai aptuveni 6600 hektāru platībā. Vairākas dzīvās datu plūsmas tāpat arī palīdz labāk izprast vietējās lauksaimniecības dzīvesveidu.   

Avots: https://news.cgtn.com/news/2020-03-27/Online-rapeseed-flower-festival-held-in-SW-China-PczqaB17xu/index.html, 23.03.2020
EU-27

EU-27

Rapšu piegāde joprojām ir nepietiekama

Starptautiskā tirgus eksperti no Strategie Grains (Francija) agrīnā marta aprēķinos noteica kopējo Eiropas 2020. gada rapšu ražu 17,85 miljonu tonnu apmērā (tostarp Apvienotajā Karalistē). Šo skaitļu pamatā ir vairāki faktori: mazāka rapšu platība, kas ir vien 5,49 miljoni hektāru, un daudz problēmu ar rapšiem ziemeļu valstīs, kur rapšiem nācās piedzīvot spēcīgus nokrišņus rudens un ziemas laikā. Radās arī situācija, ka kādi lauki applūda, piemēram, Apvienotajā Karalistē vai Dānijā. Šobrīd joprojām var rēķināties ar vidējo ražu 3,25 t/ha, kas būtu augstāka nekā pagājušajā gadā (2019: 3,1 t/ha).     

Avots: http://www.coceral.com/web/january%202020/1011306087/list1187970814/f1.html, 23.03.2020
Baltkrievija

Baltkrievija

Baltkrievija paceļ rapšu eļļas eksportu jaunā līmenī

Baltkrievija 2020. gada janvārī un februārī palielināja rapšu eļļas eksporta darījumus, izmantojot Baltkrievijas Universālo preču biržu (BUCE), līdz 3,5 miljoniem dolāru, kas 26 reizes ievērojami pārsniedz šī paša perioda rezultātus 2019. gadā. Konkrēti tās bija 4600 tonnas spiestas rapšu eļļas, kas 22 reizes pārsniedz šī paša perioda spieduma rezultātus 2019. gadā. Galvenās eksporta valstis bija Latvija, Lietuva, Šveice un Igaunija. BUCE Baltkrievijā ir svarīga preču birža Austrumeiropai. Tās galvenā funkcija ir atbalstīt Baltkrievijas uzņēmumu produktu eksportēšanu un ārzemju uzņēmumu ienākšanu Baltkrievijas tirgū.

Avots: https://eng.belta.by/economics/view/belarus-rapeseed-oil-export-via-buce-26-times-up-in-january-february-2020-128946-2020/, 23.03.2020
Apvienotā Karaliste

Apvienotā Karaliste

Jauna aptauja apstiprina pesimistiskas prognozes

Jaunākajā ziņojumā par sējumiem, ko sniedza Lauksaimniecības un dārzkopības attīstības padome (AHDB), tā norādīja, ka pēc ziemas sliktā stāvoklī atrodas it īpaši rapšu lauki. Kopumā 37% ir sliktā vai pat ļoti sliktā stāvoklī. Tas ir vēl par 12% vairāk, salīdzinot ar pēdējo ziņojumu 2019. gada novembrī. Galvenie iemesli ir vāja nostiprināšanās rudenī, ūdens plūdi ziemā un kaitēkļu, galvenokārt krustziežu stublāju spradža, nodarītie postījumi.

Avots: https://ahdb.org.uk/cereals-oilseeds/early-bird-survey, 23.03.2020
Skotija

Skotija

Bioloģiskie rapši kā jauns pievilcīgs nišas produkts?

Bioloģisko eļļas rapšu produkcija var būt ienesīga alternatīva lauksaimniekiem Skandināvijas ziemeļu reģionos – Skotijas lauksaimnieki vēlas to izpētīt savos vietējos apstākļos un ir nodibinājuši savu projektu. Bioloģiskie rapši var radīt ienākumus līdz 1100 € tonnā, pamatojoties uz diviem vērtīgiem produktiem: rapšu sēklu miltiem kā enerģijas bagātu, lielu olbaltumvielu devu saturošu barību bioloģiski audzētiem lopiem, kā arī eļļu, ko pārtikā var lietot cilvēki. Projekta pamatā ir lauksaimnieku brauciens uz Zviedriju, kura laikā viņi novēroja būtisku bioloģisko tirgu aptuveni 9% apmērā no kopējā rapšu tirgus.   

Avots: https://www.fwi.co.uk/arable/osr/how-farmers-are-growing-scotlands-first-organic-osr-crop, 23.03.2020