log

Rapšu tirgus pārskats

Atjauninājumu sagatavojusi ISTA Mielke GmbH- Global Oil World analyses and forecasts for oilseeds, oils & fats and oilmeals in - Hamburgā, Vācijā. Vietnē www.oilworld.de tiek sniegta sīkāka informācija par uzņēmuma profilu un atsevišķiem pakalpojumiem.

Pēdējās nedēļās augošās eļļas un spraukumu cenas ietekmē ir būtiski pieaugusi rapša cena. 11. novembrī rapša nākotnes līgumi (februāra pozīcija) Matif biržā sasniedza jaunu rekordu – 409,5 EUR jeb par 7% vairāk nekā 29. oktobrī.  Pārsteidzošā augu eļļas cena sasniedz sešu gadu rekordu. Cenas pārspēja iepriekšējos rekordus un tuvojas līmenim, kāds nav bijis kopš 2013./2014. gada sezonas. Tam pamatā ir vairākas pozitīvas un negaidītas tendences, kas attīstās vienlaicīgi.
Palmu eļļas ieguves apjoms pasaulē 2020. gadā ir vēl zemāks, nekā gaidīts, – tikai 74,2 miljoni tonnu. Tas ir zemākais rādītājs pēdējos trijos gados un par 2,4 miljoniem tonnu mazāk nekā pirms gada. Vislielākais kritums ir noticis Indonēzijā. Palmu eļļas krājumi pasaulē ir ļoti zemā līmenī.

 

Sojas komplekss visā pasaulē no pārpalikuma ir kļuvis par deficītu. Nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ ASV raža ir zemāka, nekā prognozēts, un pastāv bažas par sausuma radītu kaitējumu Dienvidamerikā. Tajā pašā laikā Ķīnas imports un patēriņš pieaug straujāk, nekā gaidīts.
Soja pašlaik ir dārgāka nekā rapsis. Tas ir diezgan neparasti un īslaicīgi. Uzskatām, ka rapša cena ir pārāk zema. Turpmākajās nedēļās ir sagaidāms pieauguma potenciāls. Mazie rapša krājumi Eiropā pašlaik ir paaugstinājuši pieprasījumu pēc importa.
2021. gada janvārī–jūnijā būs nepieciešami rekordlieli rapša importa apjomi 3,1–3,2 miljonu tonnu apmērā, lai apmierinātu ES pārstrādātāju pieprasījumu sezonas otrajā pusē. Sagaidāms, ka vietējo rapša piegāžu turpmākais kritums un pašlaik izteiktais importa no trešajām valstīm (galvenokārt no Ukrainas) samazinājums 2020. gada jūlijā–decembrī izraisīs būtisku ES rapša krājumu samazinājumu 2020. gada beigās.
Precīzs samazinājuma apmērs būs atkarīgs no faktiskā rapša presēšanas apjoma Eiropas Savienībā šajā ceturksnī. Tomēr tiek ziņots, ka salīdzinoši augstā peļņa, pateicoties rapša spraukumu cenas pieaugumam pēdējās nedēļās, ir veicinājusi pārstrādes apjomus.
Pilnajai 2020./21. gada sezonai joprojām prognozējam rekordaugstu ES rapša importu aptuveni 6,3 miljonu tonnu apmērā (salīdzinājumā ar 6,0 miljoniem tonnu 2019./20. gada sezonas jūnijā–jūlijā).  Saskaņā ar iknedēļas tirdzniecības datiem novembra pirmajā nedēļā jaunu piegāžu apjoms joprojām bija mazāks nekā pagājušajā gadā, starpībai attiecībā pret iepriekšējā gada 1. jūliju palielinoties līdz 0,7 miljoniem tonnu. Tomēr turpmākajās nedēļās tiek prognozētas apjomīgas Kanādas rapša piegādes, kas vismaz daļēji mazinās kritumu atlikušajā gada laikā. Taču arī ar paredzamajām 3,0–3,2 miljonu tonnu piegādēm 2020. gada jūlija–decembra piegāžu līmenis joprojām atpaliks no pagājušā gada rādītājiem par aptuveni 0,5 miljoniem tonnu.
Paredzams, ka Austrālijas rapša imports Eiropas Savienībā strauji atjaunosies 2021. gada janvārī–jūnijā, pateicoties šā gada iespaidīgajai ražai Austrālijā, kas pašlaik tiek novākta. Tā veidos lielāko daļu no 0,8 miljonu tonnu prognozētā kopējo piegāžu pieauguma sezonas otrajā pusē.

OIL WORLD (ISTA Mielke GmbH, Hamburg)