log

Rapšu tirgus pārskats

Atjauninājumu sagatavojusi ISTA Mielke GmbH- Global Oil World analyses and forecasts for oilseeds, oils & fats and oilmeals in - Hamburgā, Vācijā. Vietnē www.oilworld.de tiek sniegta sīkāka informācija par uzņēmuma profilu un atsevišķiem pakalpojumiem.

Produkcijas izredžu pasliktināšanās, visticamāk, tuvākā un vidējā termiņā nodrošinās salīdzinoši labu Eiropas rapšu cenu. Tomēr pieaugošās svārstības pasaules augu eļļas un rapšu eļļas tirgos (galvenokārt sojas pupiņu un palmu eļļas) arī, vismaz uz laiku, var ietekmēt rapša cenas. Šobrīd jauno kultūru cenas aptuveni 450‒460 EUR apmērā ir par aptuveni 50 EUR augstākas nekā pašlaik noteiktajā desmit gadu vidējā līmenī, radot lielisku iespēju Eiropas lauksaimniekiem.  


 

Pēc daļēji stipra sala Francijā un atsevišķās Austrumeiropas daļās ES rapšu ražošanas apjomi gaidāmi mazākā apmērā, nekā tika sākotnēji prognozēts 2021. gadam. Dīgstošajām rapšu kultūrām nodarītā kaitējuma apmērs joprojām nav skaidrs, taču ietekme uz ražu skartajos apgabalos šķiet neizbēgama.
Jaunākās OIL WORLD aplēses liecina, ka Francijas rapšu raža šogad būs tikai 3,05 milj. t apmērā, tas ir gadā par 0,2 milj. t mazāk un zemākais līmenis kopš 2001. gada. Samazinājums ziemas rapšu sēšanā ir uzskatāms par šī gada ražu ierobežojošu faktoru, tomēr ir paredzams, ka raža joprojām atgūsies 6‒7% apmērā. Turpretim Vācijas rapšu ražošanas iespējas pēdējās nedēļās ir uzlabojušās. Pietiekams nokrišņu līmenis galvenajos ražošanas reģionos, kā arī tikai ierobežota slimību invāzija ir radījusi daļēji lieliskus audzēšanas apstākļus.
Tiek prognozēts, ka kopējais ES 27 rapšu apjoms 2021. gadā palielināsies tikai par 0,3 milj. t, sasniedzot 16,4 milj. t, bet februāra beigās joprojām prognozējām 0,5 milj. t pieaugumu. 
 

Paredzams, ka ES rapšu krājumi saglabāsies ierobežoti arī 2021. un 2022. gadā, tas rezultēsies paredzamo turpmāko krājumu samazinājumā līdz 0,8 milj. t vai pat zemāk (līdz 0,2 milj. t mazāk). Tādējādi ES produkcijas paredzamā atgūšanās, visticamāk, nebūs pietiekama pašreizējā deficīta mazināšanai, saglabājot augstu importa līmeni un cenu atbalstu no 2021. gada jūlija līdz 2022. gada jūnijam.                                                                      Arī Kanādas rapšu krājumi, visticamāk, nākamajā sezonā būs ierobežoti, ņemot vērā rekordaugsto realizācijas tempu no 2020. gada augusta līdz 2021. gada martam. Pat šopavasar apstādītās platības palielināšana nebūs pietiekama, lai palielinātu Kanādas rapšu krājumus. Papildus tam sausums dažos laukos var apdraudēt šī gada ražu. Šobrīd Eiropas pārstrādātājiem nav iespēju iegādāties Kanādas rapsi 2021. gada jūlija/decembra piegādēm, lielāko daļu ES importa prasību 2021. gada pirmajā pusē/2022. gadā pārceļot uz Ukrainu un Austrāliju.
Tādējādi jebkādi ar laikapstākļiem saistīti ražošanas zaudējumi Austrālijā šogad izraisītu ES rapšu cenu kāpumu. Laika prognozes un augsnes mitruma līmenis ir labs faktors pretstatījumā turpmākajās nedēļās gaidāmajam apjomīgajam Austrālijas rapšu stādījumu pieaugumam, kas gada beigās varētu nodrošināt vietēji audzētu kultūru ražu 4,2‒4,3 milj. t apmērā. Sagaidām, ka Austrālijas rapšu imports ES turpinās pieaugt no 2021. gada jūlija līdz 2022. gada jūnijam.

 

OIL WORLD (ISTA Mielke GmbH, Hamburg)
2021. gada 13. aprīlī