Rapšu tirgus pārskats

Atjauninājumu sagatavojusi ISTA Mielke GmbH- Global Oil World analyses and forecasts for oilseeds, oils & fats and oilmeals in - Hamburgā, Vācijā. Vietnē www.oilworld.de tiek sniegta sīkāka informācija par uzņēmuma profilu un atsevišķiem pakalpojumiem.

Globāli tirgus piedāvājuma un pieprasījuma pamatnosacījumi ir samazinājuši tempu. Strauji samazinoties krājumiem noliktavās un atšķirīgās ražas aplēses galvenajos rapša audzēšanas reģionos liek domāt, ka nākamo mēnešu laikā rapšu cenu svārstības sagalabāsies neparasti augstas. Šobrīd tiek lēsts, ka rapšu sēklu kopraža pasaulē būs nedaudz zemāka nekā tika paredzēta 2021./22. gada sezonā, ievērojamo ražas kritumu Kanādā tikai daļēji spēs kompensēt lielākas ražas Eiropā un Ukrainā, kā arī labvēlīgie laika apstākļi Austrālijā. 

 

Šobrīd Eiropā rapšu sēklu cena ir vēl augstāka un tiek prognozēts vēl to pieaugums, ņemot vērā faktu ka Vinipegas biržā nedēļas laikā līdz 16.jūlijam slēdzot nākotnes darījumus maksāja prēmiju 75-90 USD virs Matif cenas (Novembra līgums). Šāda prēmijas cena nav ilgspējīga ņemot vērā divus iemeslus:
1) Jau pie pašreizējās cenas un cenu attiecības tiek apdraudēta rapšu eļļas rūpniecība Eiropā.
2) Vairākas importētājvalstis - Apvienotie Arābu Emirāti, Bangladeša un pat Meksika vai Japāna - var iegādāties Eiropas  rapsi (piemēram, no Rumānijas vai Bulgārijas), Kanādas rapša vietā. Šādi darījumi vēl vairāk ietekmētu Eiropas rapšu sēklu bilanci šajā sezonā.
lgstošais karstums un sausums Jūlija pirmajās divās nedēļās Kanādā ir radījis neatgriezenisku kaitējumu jauniesētajam rapsim. Šobrīd tiek rēķināts, ka rapša raža varētu samazināties par 0.3 milj.tonnu, neskatoties uz apsētās platības pieaugumu, salīdzinājumā ar iepriekšējo sezonu aptuveni par 0.64 milj. ha jeb 8%, kas nozīmē ka ražas kritums tiek prognozēts par 8-10%.  Tomēr šī aplēse var izrādīties pārāk optimistiska, ja vien laika apstākļi Kanādā neuzlabosies.  Tiek ziņots, ka rapšu raža ES-27 pārsniedz sākotnējās ražas aplēses galvenajos ražošanas reģionos (izņemot Franciju). Tomēr šajā sezonā iesētā mazākā platība ierobežo kopējo ražošanas pieaugumu līdz 0,3–0,5 milj. tonnu 2021. gadā. Lai gan mēs esam palielinājuši savus kopražas aprēķinus par Vāciju, Rumāniju, Bulgāriju, Poliju un Baltiju, rapša ražošanas kopapjoms Eiropā acīmredzami neatbilst sākotnējiem aprēķiniem, kā parāda Čehijas Republika, kur pirmajā parādās, ka kopējā apsētā platība un ražas prognozes neatbilst plānotajām.
Tiek lēsts, ka kopējais ES rapšu sēklu ražas apjoms 2021. gadā varētu sasniegs trīs gadu augstāko līmeni - 16,9 milj. tonnas, pieņemot, ka vidējā raža pieaugs par 3%. Tomēr neparasti zemie rapšu sēklu sākuma atlikumi uzturēs ES rapšu bilanci samērā saspringtu, saglabājot nepieciešamību to importēt no trešām valstīm.
Eiropas lauksaimniekiem šobrīd ir iespēja reaģēt uz saspringto globālo situāciju, augusta un septembra mēnesī ievērojami palielinot ziemas rapšu sējumu platības nākamā gada ražai, mainot straujo sējumu platību samazinājumu iepriekšējos trīs gados. Rapša eļļas cenu paaugstinās saspringums Kanādā un Eiropas Savienībā 2021./22.

OIL WORLD (ISTA Mielke GmbH, Hamburg)