Rapool un Saaten-Union seminārs

PROGRAMMA

1. marts:

10:00 S. Kröger, RAPOOL starptautiskais ziemas rapša produktu grupas vadītājs: “RAPOOL pieredze”: 

14:00 J. Geißler, RAPOOL starptautiskā ziemas rapša produktu grupas vadītāja: “Kas ir TuYV? TuYV (Rāceņu dzeltenais vīruss) ir labi pazīstama slimība Rietumeiropas valstīs, piemēram, Apvienotajā Karalistē, Francijā, Vācijā, tagad arī Polijā un Čehijā, bet vai tā ir aktuāla Baltijas valstīs?”: https://youtu.be/JbEXZKAXC-8

2. marts:

10:00 R. Brand, RAPOOL starptautiskais ziemas rapša produktu grupas vadītājs: “Phoma noturība – kas slēpjas aiz RlmS? Jaunu hibrīdu ar plašu noturību pret (RlmS, TuYV) izstrāde sniedz jaunus ģenētiskos impulsus izaicinājumiem nākotnē. Informācija par RlmS un dažādiem rezultātiem, kas nodrošina stabilāku ražu”:   https://www.youtube.com/watch?v=6SnxJZc24Cc&t=587s

14:00 Dr. H. Kobusch, RAPOOL starptautiskais vasaras rapša produktu grupas vadītājs: “RAPOOL informācija par 2021. gada vasaras rapsi: attīstība un priekšrocības”: https://youtu.be/KAuRGXqPE0c

3. marts:

10:00 J. Böse, Norddeutsche Pflanzenzucht, pākšaugu produktu grupas vadītājs: “Lauka pupas: informācija par tirgu un selekcijas mērķiem labi pielāgotām šķirnēm”: https://youtu.be/JEVUJ4duS0c

14:00 Dr. S. Beuch, Auzu selekcionārs, NORDSAAT Saatzucht, Granskevicas/Rīgenes (Granskevitz/Rügen) Selekcijas stacijas vadītājs un auzu produktu grupas vadītājs uzņēmumā Saaten-Union: “Vislabākais ražīgums un visaugstākā graudu kvalitāte mūsdienīgām pavasara auzu šķirnēm”: https://youtu.be/ZrA3lK5VXsM 

 

4. marts:

10:00 F. Schirrmacher, graudaugu un pākšaugu grupas vadītājs uzņēmumā DSV, Vācija: “Augsts ražīgums un kvalitatīva raža, izvēloties produktīvas šķirnes. Vai to ir iespējams sasniegt tikai ar intensīvo tehnoloģiju?”: https://youtu.be/Or3c3zQdo2w

 

5. marts:

10:00 E. Freimane, RAPOOL pārstāvniecības Baltijas valstīs reģionālā vadītāja Latvijā un I. Rafaele, RAPOOL pārstāvniecības Baltijas valstīs reģionālā menedžere Latvijā: “2019/20 gada sezonas analīze Rapool un Saaten-Union šķirņu demonstrējumu izmēģinājumos, Latvijā” : https://youtu.be/iI_G5RL96Js , https://youtu.be/r6A-tnrlGxc 

Visas semināra prezentācijas būs pieejamas mūsu Facebook un Youtube kontos. Uz drīzu tikšanos!