Privātuma politika

Personas datu apstrādes politika

Neskaidrības gadījumā griezieties:
Kristina Gaurilčikienė
Rapool pārstāvniecības Baltijos valstīs 
vadītāja asistente 
Reģistrācijas numurs: 303475553
Моb.: +370 68327498
Tel.: +370 41399609
E-pasts: k.gaurilcikiene@rapool.com


Pievienotie dokumenti:


Atbildiba par saturu un sikfailu politiku.pdf
PDF-Download

RAPOOL-RING parstavniecibas baltijas valstis personas datu apstrades politika.pdf
PDF-Download