RAPOOL izsējas normas aprēķins

Izsējas normas aprēķins

Plānotā kultūrauga sējplatība ha  
Plānotā augu biezība Dīgtspējīgās sēklas (dīdzība)/m²
 

 

Aprēķinātā izsējas norma

Plānotā augu biezība Dīgtspējīgās sēklas (dīdzība)/m²
Sēklas dīdzība uz etiķetes %
1000 graudu masa g